Slovarček rudarskih izrazov


A

ahtati – pogovorni izraz za “paziti se”, ki se je v premogovniku v preteklosti zaradi izpostavljenosti nevarnostim pogosto uporabljal

ašpl - električni vitel oz. dvižno vreteno, s katerim so iz jame povlekli vagončke oz. tovorne vozičke

aufcug - obešalnik

baga –vnetljiv premogov prah, ki ga je zaradi nevarnosti nesreč potrebno redno odstranjevati in nevtralizirati

bejš - pojdi

bremz – vpadnik oz. prostor v rudniku, ki je izkopan med dvema horizontoma poševno navzdol

C 

cajg – delovno orodje

cicka - jamski voziček oz. vagonček za prevoz pretežno lesenega tovora

cimpranje – utrjevanje rudniških rovov z lesenimi oporniki

cug – vlak, ki se vpremogovništvu načeloma nanaša na podzemni vlak za prevoz tovora 

Č 

čik – tudi čikstanga, žvečilni tobak, ki ga rudarji žvečijo namesto cigaret. Prižgati cigareto v jami, polni vnetljivega metana, bi bilo namreč smrtno nevarno

drot – žica

dritl – tretjina, ki se nanaša na triizmensko delo. Delo v premogovniku je namreč nekoč potekalo v treh izmenah oz. treh dritlih

 

F 

fala - les za zalaganje

faleršus - stebrni udar, ki pomeni hipno sprostitev napetosti v hribini, ki se občasno zgodi v rudnikih

fedrati - vleči voziček iz globine na dnevnem kopu, kjer je bilo prestrmo za lokomotivo

ferlezcimer –prizivnica oz. prostor, kjer so se rudarji zbrali pred odhodom na delo. Rudarski nadzornik je v prizivnici preveril prisotnost rudarjev in jim dodelil dnevno delo. Pred odhodom v jamo so rudarji v prizivnici opravili krajšo molitev, prošnjo za srečno in varno delo v jami ter za varno vrnitev iz jame

ferlezunga – prizivanje, obred zbiranja v prizivnici pred odhodom rudarjev na delo

ferpruh – zrušek ali gmota snovi, ki nastane ob zrušenju določene snovi, na primer premoga v jami

ferzac – jalovina, odpaden material pri rudarjenju

fruhšiht - jutranja izmena

gezenk - jamski vpadnik oz. prostor v rudniku, ki je izkopan med dvema horizontoma poševno navzdol

gverk - rudnik

H

hajer – prvi kopač

herc - knapovska oz. rudarska lopata

hunt - jamski voziček oz. vagonček za prevoz premoga

I

iberžen – odvečen del nečesa, na primer materiala

jamomernica - pisarna, kjer so merilci jam, “jamomerci”, risali različne karte

K

kamerat – tovariš, sodelavec

kapija - vhod v podjetje, na primer vhod v premogovnik

kibl - jamsko stranišče, posoda za opravljanje velike potrebe v jami

koln – tudi kolm, ki je narečna beseda za premog

kolemkišta – tudi kolenkišta, zaboj oz. posoda za shranjevanje premoga

kombajn – stroj, ki se v sodobnem času v premogovniku uporablja za rezalna opravila, včasih pa so njegovo delo opravljale roke rudarjev

knap – rudar, delavec v premogovniku

koparca/koplampa - akumulatorska svetilka, katere akumulator je bil pripet za pasom, žarnica pa na čeladi

kroca - rudarska motika, ki se v premogovniku uporablja predvsem za zbiranje premoga

kušer – stropnik oz. jeklen ali lesen prečen tram, ki drži in nosi strop pri ročni tesarbi

ladenštos – palica, s katero so pri rudniškem razstreljevanju v luknje napolnili mašilo imenovano “ladnga”

ladnga – glineno mašilo, ki se je uporabljalo pri razstreljevanju v rovih. Z njo so pri miniranju zadelali razstrelivo

lampa – rudarska svetilka, tudi koparca oz. koplampa

laufer - nekvalificirani rudar oz. delavec začetnik, ki se je šele začel učiti dela v rudniku

M 

macola - težko kladivo za razbijanje večjih kosov jalovine ali premoga

marijahergeben – izraz, ki se še danes ponekod uporablja pogovorno in pomeni dan, ko delavci prejmejo plače

marijatrošt – dan, preden delavci prejmejo plače

mašinca - vrtalni strojček

merkati – paziti, pogovorno tudi ahtati

nahšiht - nočna izmena

nucati – rabiti, potrebovati, uporabljati nekaj, nanašujoč se predvsem na orodje, ki so ga rudarji uporabljali pri svojem delu

O 

obles - delavec predhodne izmene

P 

penzija – izraz se v pogovornem jeziku še danes pogosto uporablja in pomeni pokojnino, plačilo, ki ga prejema upokojeni delavec

Perkmandelc - jamski škrat

pešnga - hribina, na katero so na jamskih čelih rušili premog s stropa

pig mašina - naprava za upogibanje in ukrivljenje železniških tirov v premogovniških rovih

pikr/pikl - kladivo z značilno plosko eno stranico in zašiljeno konico na drugi strani

pin štanga - železen drog, ki je bil na eni strani ošiljen in upognjen, na drugi strani pa ploščat in naostren. Uporabljali so ga za lažje poglabljanje gnezd za tesarbo

pofilati - z lopato očistiti ali naložiti premog oz. kateri drug material

porer – sveder, tudi naprava za električno vrtanje

povratna - križišče na koncu odkopa

prehati - krušiti

puher – težko rudarsko kladivo

puklež - ostanek lesa od “cimpranja” oz. utrjevanja rovov z oporniki, ki so ga rudarji lahko odnesli domov

purš – samski rudar, tudi samski moški

raub - stropni premog na križišču med rovi

rigl - okrogel lesen steber oz. stropnik, ki je naslonjen na podpornik

Š 

šaht – vertikalni čelni rudniški jašek

šala – premogovniško dvigalo oz. posebna naprava za dvigovanje v starem jamskem vpadniku

šinegl - tračnik za pritrditev železniškega tira na lesen prag

šlem – delovna čelada

šlemunga - zapolnjevanje z mivko ali z zmesjo mulja, peska in blata

špirovka – značilno rudarsko orodje z dvema kovinskima rogljema, ki so ga rudarji uporabljali pri postavljanje lesenega podporja v jami

šprudel - kratek kos lesa ali krajnika za zapolnjevanje odprtin za opažem

šremar - orodje za zasekovanje proge v premog, pri čemer izsekavanju in oblikovanju proge v premog rečemo šremanje

štajger - nadzornik v jami

štempl - stojka oz. podpornik v rovu

štirc - prostor za praznjenje vagončkov z jalovino. Prevračanju vozičkov, da se iz njih strese premog, pravimo štircanje

štokerl – majhen stolček brez naslonjala, podoben pručki, namenjen pritlehnim opravilom ali krajšemu počitku

štolm – jamski predor

štos - križišče na začetku odkopa

štuk - premogov kosovec oz. večji kos premoga

šnepati – razstreljevati v jami, pri čemer posameznemu strelu pravimo šus, razstreljevalcu oz. strelnemu mojstru pa šusmajster

U 

untercug - hrastova podvleka oz. leseni oporniki, ki so bili postavljeni na “štemplih” pravokotno na “rigle”

urt - delovišče

V

vaserpinč - prinašalec pitne vode v jamo

vašhau - kopalnica za rudarje

zajbrati – zgrebsti nabrani premog na kup, pri čemer jamskemu delavcu z lopato pravimo zajbrovc

zajc – navadno lesen pripomoček za sezuvanje čevljev

zenkl - smernik, ki so ga merilci jam obesili v rovu in tako označili smer nadaljevanja poti proge. Kontroliranju pravilne smeri izdelovanja proge pravimo zenklanje

ziherca - varnostna bencinska svetilka. Po višini plamena svetilke so rudarji ugotavljali prisotnost metana v jami

 

šp
Glavni menu Muzej premogovništva   TITLE= Obleči Ligija Kviz Labirint Enciklopedija izrazov Poveži pike Pogosta vprašanja