Click!

SUCHE

Suche
<p>18 Jahre des einzigartigen unterirdischen Abenteuers.</p><p>Kommen und erleben sie die reiche Geschichte des Bergbaus.</p>

18 Jahre des einzigartigen unterirdischen Abenteuers.

Kommen und erleben sie die reiche Geschichte des Bergbaus.

KOHLEBERGWERKE IN SLOWENIEN

KOHLEBERGWERKE - SCHWARZKOHLE:

Orle (1878-1918)
Timav (19. st -1964)
Sečovlje (1935-1972

KOHLEBERGWERKE - BRAUNKOHLE:

Kočevje (1803-1978)
Zabukovica (1799-1966)
Pečovnik (1819-1960)
Nove Štore (1847-1926)
Liboje (1799-1972)
Laško (1766-1971)
Krmelj - Šentjanjž (1809-1962)
Kanižarica (185-1997)
Rudnik Kočevje (zaprt od leta 1978)
Senovo (1796-1995)
Trbovlje (1804-)
Zagorje (1755-2004)
Hrastnik (1827-)
Rudnik Strce (1858 - 1944)
Premogovnik Sveti Križ pri Zrečah (26.12.1870 - 1946)
Rudnik Stranice (Polajna) (1866 - 1945)
Rudnik Stare Slemene (1871 - 1915)
Rudnik Konjiška vas, kop Golo rebro (1844 - 1915)
Rudnik Brezje pri Ločah, kopa Neža in Berta (1861 - 1915)
Rudnik Konjiška gora (1875 - 1915)
Rudnik Konjice, med Jelenovim vrhom in 
Tolstim vrhom (1897 - 1898)
Rudnik Tolsti vrh (1921 - 1946)
Rudnik Konjice, med Jelenovim vrhom in Tolstim vrhom blizu prehoda Konjska smrt (1935 - 1940)
Rudnik Konjiška vas (1869 - 1946)
Rudnik Zbelovska gora (1873 - 1941)
Rudnik Stanovsko (1914-1946)

KOHLEBERGWERKE- LIGNIT:

Velenje (1875-)